Simply Stefanie Gevestigd in Nieuwe Pekela is verantwoordelijk voor de verwerking van de  persoonsgegevens zoals weergegeven in onze privacyverklaring.

Stefanie Brouwer is de Functionaris Gegevensbescherming van Simply Stefanie zij is te bereiken via: simplystefanie@outlook.com

PERSOONSGEGEVENS DIE WIJ VERWERKEN.

Simply Stefanie verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruikt maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken.

  • Voor en achter naam
  • E-mailadres
  • IP adres
  • Gegevens over jou activiteiten op deze website
  • Internetbrowser en apparaat type

BIJZONDERE EN/OF GEVOELIGE PERSOONSGEGEVENS DIE WIJ VERWERKEN.

Onze website heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van een ouder of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder is dan 16 jaar. We raden de ouders dan ook betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld word zonder ouderlijke toestemming. Als je ervan overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens verzameld hebben over een minderjarige, neem dan contact op met ons via simplystefanie@outlook.com, en dan verwijderen wij deze informatie.

MET WELK DOEL EN OP BASIS VAN WELKE GRONDSLAG WIJ PERSOONSGEGEVENS VERWERKEN

Simply Stefanie verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

  • Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren.
  • Simply Stefanie analyseert jouw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op jouw voorkeuren.

GEAUTOMATISEERDE BESLUITVORMING

Simply Stefanie neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die ( aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of – systemen zonder dat daar een mens ( bijvoorbeeld een medewerker van Simply Stefanie) tussen zit. Simply Stefanie werkt met WordPress.

HOELANG WIJ PERSOONSGEGEVENS BEWAREN

Simply Stefanie bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij bewaren je persoonsgegevens één jaar.

DELEN VAN PERSOONSGEGEVENS MET DERDEN

Simply Stefanie deelt geen persoonsgegevens met derden. Tenzij daar nadrukkelijk toestemming voor gegeven is door jou.

COOKIES OF VERGELIJKBARE TECHNIEKEN DIE WIJ GEBRUIKEN

Simply Stefanie gebruikt Cookies.  Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone. Simply Stefanie gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website goed werkt en dat bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die jouw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content kunnen aanbieden. Bij jouw eerste bezoek aan mijn  website hebben wij je al geïnformeerd over deze cookies en hebben we je toestemming gevraagd.

GEGEVENS INZIEN, AANPASSEN OF VERWIJDEREN

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens  door Simply Stefanie en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekend dat je bij ons een verzoek kan in dienen om de persoonsgegevens of verzoek tot intrekking kan indienen om de persoonsgegevens die we van jou beschikken in een computerbestand naar jou of  een ander , door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevens overdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar simplystefanie@outlook.com. Om er zeker van te zijn dat het verzoek van inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ ( machine readible zone , de strook met nummers onderaan het paspoort ) Paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek. Simply Stefanie wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder , de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

HOE WIJ PERSOONSGEGEVENS BEVEILIGEN

Simply Stefanie neemt de bescherming van jouw gegevens serieus, en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijzigingen tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons via simplystefanie@outlook.com